ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΣΣΑΣ// 25 ΜΑΙΟΥ – 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006